Hellre fri än filmare
, ,

Hellre fri än filmare

[E]n spännande läsning som inte bara visar på de filmpolitiska utan också på de...

Divided Cities
, , ,

Divided Cities

Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research....

Genusförbart
, , ,

Genusförbart

Det omväxlande innehållet med fina illustrationer gör detta till en vacker och hoppingivande bok...

Social Science in Context
, , ,

Social Science in Context

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod...

Mellan kaos och kontroll
, ,

Mellan kaos och kontroll

… [d]et är önskvärt att också sådana forskare som inte själva sysslar med...

NY BOK!

Äreminnen: Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Martin Tunefalk

Äreminnen: Personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900

Från mitten av 1600-talet fram till sekelskiftet 1900 tillverkades cirka 750 personmedaljer i Sverige. Medaljernas enda och uttalade syfte var att bevara minnet av stora män, deras handlingar och egenskaper. I den hårda metallen och genom tillverkningsmetodens möjlighet att mångfaldiga budskapet skulle minnet av dessa personer bevaras för all framtid. I Äreminnen blir dessa karakteristiska  Läs mer »

NY BOK!

Att hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Leif Runefelt

Att hasta mot undergången: Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730–1830

Författaren […] har skrivit en läsvärd bok som i allra högsta grad är nutidsrelevant: den får läsaren att fundera över vår egen tid […] genom att hålla upp en spegel från en annan tid. BTJ, Gustaf Holmberg. Häfte nr 18, 2015.   Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form.  Läs mer »