Från Olympia till  Leonidas
, ,

Från Olympia till Leonidas

I Från Olympia till Leonidas belyser Johannes Siapkas antikvetenskapens teoretiska huvudfåra...

Galjonsfigurens många öden och äventyr
, , , ,

Galjonsfigurens många öden och äventyr

Galjonsfigurer snidade i trä har en visuell kraft som nyttjades av redare och kungar under...

Didactic classroom studies
, ,

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid...

Levd religion
, , ,

Levd religion

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en...

Staten och folk på väg
, ,

Staten och folk på väg

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa...

NY BOK!

Didactic classroom studies: A potential research direction

Christina Osbeck, Åke Ingerman, Silwa Claesson

Didactic classroom studies: A potential research direction

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid Göteborgs universitet hur klassrummets händelser och möjligheter ramas in av givna förutsättningar och på så sätt får olika didaktiska konsekvenser för undervisning och lärande i olika ämnen. I sina texter undersöker skribenterna klassrummens karaktär på olika utbildningsnivåer och i skiftande ämnen såsom  Läs mer »

NY BOK!

Samhällsbyggandet som mysterium: Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Jesper Meijling, Tigran Haas

Samhällsbyggandet som mysterium: Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har efter genombrottet ständigt tolkats och debatterats. Den tidiga berömmelsen verkar emellertid ha överskuggat hennes författarskap trots att det  Läs mer »