Att skapa helhet i offentlig sektor
, ,

Att skapa helhet i offentlig sektor

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över...

Drottning Kristinas sångerskor
, , , ,

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i...

Erikskrönikan
, ,

Erikskrönikan

Erikskrönikan är en versberättelse som skrevs på 1320-talet en propagandaskrift som hyllar...

Kompetens i museisektorn
, , ,

Kompetens i museisektorn

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och...

Striden om den goda skolan
, ,

Striden om den goda skolan

Ett mästerligt bidrag om skolpolitikens verkningar i Sverige. Mycket läsvärd! BTJ-häftet nr...

NY BOK!

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser och teoretiskt förankrade resonemang där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter. Stoffet i skildringarna  Läs mer »