Kompetens i museisektorn
, , ,

Kompetens i museisektorn

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och...

Livet är för dyrbart för att dammas bort
, , , ,

Livet är för dyrbart för att dammas bort

Läs Upsala Nya Tidnings ledare om boken! Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av...

Didactic classroom studies
, ,

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid...

Livet som främling
, ,

Livet som främling

En angelägen bok om ett högaktuellt tema. BTJ-häftet nr 19, 2019 Litteraturen kan på ett...

Mercenary Swedes
, ,

Mercenary Swedes

In the 1630s, France persuaded Sweden to fight on its side against the Holy Roman Emperor in the...

NY BOK!

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

Martin Nykvist

Alla mäns prästadöme: Homosocialitet, masku­linitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmanna­förbund 1918–1978

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrk­ liga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna  Läs mer »