Det förflutna i framtidens stad
, , , ,

Det förflutna i framtidens stad

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där...

Förmoderna offentligheter
, ,

Förmoderna offentligheter

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men...

Crisis and Migration
, ,

Crisis and Migration

De senaste årens långvariga eurozonkris inom EU har ofta gett upphov till förstasidesnyheter....

Svensk snillrikhet?
, , ,

Svensk snillrikhet?

Uppfinningsrikedom och entreprenörsanda beskrivs ofta som svenska paradgrenar. Innovatörerna har...

Social Science in Context
, , ,

Social Science in Context

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod...

NY BOK!

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas underliga och krångliga för nybörjaren och den utomstående. I Att räkna ut ljusets strålar ger Bengt Enflo, professor emeritus i mekanik vid KTH, en bred skildring av fysikforskningens vardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem och genomförande. Författaren ger  Läs mer »

NY BOK!

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället. I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för  Läs mer »