Ordens kraft
, ,

Ordens kraft

[…] Sari Naumans avhandling är ett viktigt och i många stycken nydanande arbete. Betoningen...

Museums in a time of Migration
, ,

Museums in a time of Migration

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället....

Känslofyllda rum
, , ,

Känslofyllda rum

Anja Hirman berättar om boken och sin forskning om skärmkultur i Kulturnytt, lyssna på inslaget...

Siting Michelangelo
, ,

Siting Michelangelo

Michelangelos storhet som konstnär ligger inte bara i hans strävan efter fullkomlighet och...

Problemet med vinster
, , ,

Problemet med vinster

”Linnarsson har presterat en ovanligt gedigen forskningsinsats och framställt en bok av...

NY BOK!

Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller. Först det senaste decenniet har dock kunskapshistoria börjat växa fram som ett eget område. I denna bok belyser en grupp nordiska forskare en fråga som tilldrar sig stort intresse inom det kunskapshistoriska fältet i dag:  Läs mer »

NY BOK!

En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Göran Malmstedt

En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672

Läs Göteborgs-Postens kulturartikel om En förtrollad värld. Lyssna på Vetenskapsradion Historia där Göran Malmstedt berättar om de bohuslänska  häxprocesserna. I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i  Läs mer »