Striden om den goda skolan
, ,

Striden om den goda skolan

Vi pratar mycket om kunskap i samhället idag – ett åtråvärt begrepp som blev ett nyckelord i...

Drottning Kristinas sångerskor
, , , ,

Drottning Kristinas sångerskor

Under dryga trettio år levde drottning Kristina i Rom, en tid då hon utgjorde en nyckelfigur i...

Levd religion
, , ,

Levd religion

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en...

Livet som främling
, ,

Livet som främling

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala...

Didactic classroom studies
, ,

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid...

NY BOK!

Livet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

Livet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet. Vilhelm Mobergs Din stund på  Läs mer »

NY BOK!

Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Johan Kärnfelt, Gustav Holmberg

Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den visar den sig snart vara allt annat än enkel. För inte så länge sedan fick svenskarna hålla reda på lokal soltid, järnvägstid, telegraftid och navigationstid. Att vi idag slipper denna röra går tillbaka på en rad nationella  Läs mer »