Social Science in Context
, , ,

Social Science in Context

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod...

Det förflutna i framtidens stad
, , , ,

Det förflutna i framtidens stad

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där...

Socialdemokrater möter invandrare
, ,

Socialdemokrater möter invandrare

I få städer har socialdemokraterna haft en så dominant ställning som i Landskrona under...

Historia som kunskap
, ,

Historia som kunskap

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det?...

HYPE
, ,

HYPE

Bestsellers are the books that sell well, are read by large numbers of people, and are widely...

NY BOK!

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas underliga och krångliga för nybörjaren och den utomstående. I Att räkna ut ljusets strålar ger Bengt Enflo, professor emeritus i mekanik vid KTH, en bred skildring av fysikforskningens vardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem och genomförande. Författaren ger  Läs mer »

NY BOK!

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället. I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för  Läs mer »