Den uppskjutna vreden
, , ,

Den uppskjutna vreden

[En bok som] denna bör bli skriven och läst. Katarina Barrling Hermansson, Axess nr 1 2016...

Social Transformations in Scandinavian Cities
, , ,

Social Transformations in Scandinavian Cities

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga...

Urbanismer
, , , ,

Urbanismer

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och...

Morgonrodnad
, , ,

Morgonrodnad

Morgonrodnad är en fascinerande bok om en ytterligt fascinerande tid. Det är svårt att på litet...

Stadens sopor
, ,

Stadens sopor

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en...

NY BOK!

Methods in World History: A Critical Approach

Janken Myrdal, Arne Jarrick, Maria Wallenberg-Bondesson

Methods in World History: A Critical Approach

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland forskare. Globaliseringen har bidragit till att historiker kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att  Läs mer »

NY BOK!

Reconsidering Religion, Law, and Democracy: New challenges for Society and Research

Reconsidering Religion, Law, and Democracy: New challenges for Society and Research

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion? I Reconsidering Religion, Law, and Democracy har författarna undersökt samspel och förhandlingar mellan å ena sidan religiösa organisationer och medborgare, å andra sidan staten, det juridiska systemet, media och sekulariserade medborgare. Religion påverkar fortfarande många delar av det moderna samhället men ses idag, oftare  Läs mer »