Sensitive Objects
, , ,

Sensitive Objects

Identifying the impact of affect on objects, this volume opens up a truly fascinating area of...

Möten med mening
, ,

Möten med mening

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och...

Att bygga innehåll med utställningar
, , ,

Att bygga innehåll med utställningar

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa...

Älskade Museum
, , ,

Älskade Museum

Läs Kerstin Smeds understreckare i SvD om boken! Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna...

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden
, ,

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna...

NY BOK!

The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

Anna Maria Forssberg

The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

”O Gud vi love dig” sjöngs i kyrkorna i Frankrike och Sverige efter militära segrar på 1600-talet. Att fira tacksägelse för krigsframgångar och fred var ett sätt att tacka Gud, men också ett sätt för makthavarna att legitimera de ständiga krigen. För invånarna blev det både ett tillfälle till fest och en möjlighet att få  Läs mer »

NY BOK!

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

Daniel Lövheim

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle: Rekrytering till teknik och naturvetenskap under svensk efterkrigstid

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till utbildningarna. I Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle belyser Daniel Lövheim viljan att komma till rätta med  Läs mer »