Re-Mapping Lagerlöf
, ,

Re-Mapping Lagerlöf

For english text, please scroll down. —————– För första...

När verkligheten inte stämmer med kartan
, ,

När verkligheten inte stämmer med kartan

Varför fungerar inte modellerna för hållbar utveckling av den svenska landsbygden? Är...

HYPE
, ,

HYPE

Bestsellers are the books that sell well, are read by large numbers of people, and are widely...

Stadens sopor
, ,

Stadens sopor

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har...

Att räkna ut ljusets strålar
,

Att räkna ut ljusets strålar

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas...

NY BOK!

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas underliga och krångliga för nybörjaren och den utomstående. I Att räkna ut ljusets strålar ger Bengt Enflo, professor emeritus i mekanik vid KTH, en bred skildring av fysikforskningens vardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem och genomförande. Författaren ger  Läs mer »

NY BOK!

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Ylva Sjöstrand

Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975

Under hela 1900-talet har Stockholms avfall sluthanterats med flera parallella metoder. Soporna har dumpats, använts som utfyllnad, eldats upp och tillvaratagits för försäljning. De olika arbetssätten har använts i olika hög grad under olika tider. Avfall har omväxlande betraktats som problem eller resurs för samhället. I Stadens sopor beskriver Ylva S. Sjöstrand hur metoderna för  Läs mer »