Det förflutna i framtidens stad
, , , ,

Det förflutna i framtidens stad

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där...

Att räkna ut ljusets strålar
,

Att räkna ut ljusets strålar

«Texten är konkret, detaljerad och innehållsrik och bör ge såväl studenter och...

Making Cultural History
, , , ,

Making Cultural History

»Vad är det som är allra roligast att läsa? Det är – vill jag påstå – texter som man...

Saltets pris
, ,

Saltets pris

När Jonas Thorsons föräldrar en dag år 1707 får veta att deras son har sålts som slav på en...

Förmoderna offentligheter
, ,

Förmoderna offentligheter

Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men...

NY BOK!

Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Johannes Westberg

Att bygga ett skolväsende: Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840–1900

Vilka var drivkrafterna bakom den avgörande förändring som den svenska folkskolan innebar? Under 1800-talet ökade antalet lärare dramatiskt och skolhus byggdes i var och varannan by. Från att ha varit en angelägenhet främst för de mer välbärgade kom skolan nu att bli en självklar del av människors liv och undervisningen en viktig del av barndomen.  Läs mer »

NY BOK!

Genusförbart: Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Kerstin Näversköld, Katherine Hauptman

Genusförbart: Inspiration, erfarenheter och metoder för museiarbete

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungrodda och bristande funktioner resulterar i osynliggjorda berättelser. Hur kan arbetet förändras, göras lättare och mer framgångsrikt? Genusförbart tar ett samlat grepp om hur museerna kan använda mångfalds- och genusarbete i verksamhetens olika delar.  Läs mer »