Divided Cities
, , ,

Divided Cities

Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research....

Att hasta mot undergången
, ,

Att hasta mot undergången

Boken är en genomgång och analys av föreställningarna om konsumtion under perioden […]....

Stadens sopor
, ,

Stadens sopor

»Stadens sopor är en rik och nyanserad bok med många empiriska förtjänster. För att vara en...

Äreminnen
, ,

Äreminnen

[E]n vackert formgiven och mycket läsvärd avhandling (…) [som] har en given plats hos de...

Social Transformations in Scandinavian Cities
, , ,

Social Transformations in Scandinavian Cities

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en omfattande offentlig sektor och låga...

NY BOK!

Morgonrodnad: Socialismens stil och mytologi 1871-1914

Stefan Arvidsson

Morgonrodnad: Socialismens stil och mytologi 1871-1914

Få ideologiska rörelser har spridits så snabbt över jorden som socialismen. Sedan mitten av 1800-talet har den inte bara satt djupa spår inom politiken och det sociala livet utan också haft en avgörande betydelse inom konst, litteratur, religion och livsåskådning. Många har beskrivit socialismens rationella sidor, men ingen rörelse blir mäktigutan att sätta hjärtan i  Läs mer »

NY BOK!

Att konstruera en kvinna: Berättelser om normer, flickor och tanter

Karin Lövgren

Att konstruera en kvinna: Berättelser om normer, flickor och tanter

Begrepp som ”flicka” och ”tant” är tänjbara och ibland motsägelsefulla. De kan vara uttryck för genus, förbundna med kultur, kroppsideal, livsförlopp och normer. I Att konstruera en kvinna använder författarna flickan, tjejen, kvinnan och tanten för att skärskåda ålders- och könsordningar och tillgängliggöra forskning om kön, ålder och åldrande. Flickan ser vi oftast som ett  Läs mer »