Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården
, ,

Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården

Mångfald är ett komplext, omstritt och luddigt begrepp. Det får skiftande mening i olika...

Välkommen hem Mr Swanson
, ,

Välkommen hem Mr Swanson

»Rekommenderas till alla som är intresserade av emigrationen och/eller svensk film.« Populär...

Att störa homogenitet
, , , ,

Att störa homogenitet

»Att störa homogenitet är inte bara en aptitlig volym, snyggt formgiven och med ett välskrivet...

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975
, ,

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är...

Nyttan med folklig bildning
, , ,

Nyttan med folklig bildning

De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva...

NY BOK!

Mellan kaos och kontroll: Social ordning i svenska flottan 1670–1716

AnnaSara Hammar

Mellan kaos och kontroll: Social ordning i svenska flottan 1670–1716

Den svenska stormaktstiden förändrade livet för undersåtarna på många sätt. Det nya Sverige ville på allvar bli en del av Europa – nya landområden fogades till riket, nya städer grundlades och adelns herresäten skulle nu kunna visa upp karaktärsdrag av en stormakt i Europas mitt. Maktens krav ökade på både befolkningen och de styrande. I  Läs mer »

NY BOK!

Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Daniel Nilsson (red.), Krister Olsson (red)

Det förflutna i framtidens stad: Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling

Idag lever vi i ett globaliserat konsumtionssamhälle, i ett allt intensivare tempo där konkurrensen är hård om tid, utrymme och uppmärksamhet. I vår samtid är även kultur- och stadsmiljöerna på olika sätt ”produkter” och ”resurser”. Men hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar  Läs mer »