A Clean House?
, ,

A Clean House?

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de...

Methods in World History
, ,

Methods in World History

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten...

Det forskningspolitiska laboratoriet
, , ,

Det forskningspolitiska laboratoriet

Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i...

Älskade Museum
, , ,

Älskade Museum

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan,...

Reconsidering Religion, Law, and Democracy
, ,

Reconsidering Religion, Law, and Democracy

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion?...

NY BOK!

Sensitive Objects: Affect and Material Culture

Jonas Frykman, Maja Povrzanović Frykman

Sensitive Objects: Affect and Material Culture

Some objects stand out as personal and important to us. A packed su- itcase, an inherited vase, the remains from a humanitarian aid packet – things can induce affects. In Sensitive Objects the authors focus on material culture and on practice – on what affect does. Some of them place the issue of sensitivity in  Läs mer »

NY BOK!

Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Anna Tunlid, Sven Widmalm

Det forskningspolitiska laboratoriet: Förväntningar på vetenskapen 1900–2010

Förväntningarna på naturvetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning är högt ställda i dagens samhälle. Statliga och privata finansiärer, näringsliv och allmänhet förväntar sig att de stora resurser som satsas på forskningen ska ge ny grundläggande kunskap men även skapa ekonomisk tillväxt och förbättra livskvalitet och hälsa. Även om förväntningarna har skruvats upp är dessa tankegångar inte  Läs mer »