Urbanismer
, , , ,

Urbanismer

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och...

Reconsidering Religion, Law, and Democracy
, ,

Reconsidering Religion, Law, and Democracy

Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion?...

Morgonrodnad
, , ,

Morgonrodnad

Morgonrodnad är en fascinerande bok om en ytterligt fascinerande tid. Det är svårt att på litet...

Urban Squares
, , ,

Urban Squares

Torgen är stadens hjärtan. I deras puls och flöden ser vi invånarnas rörelser och aktiviteter....

Den uppskjutna vreden
, , ,

Den uppskjutna vreden

[En bok som] denna bör bli skriven och läst. Katarina Barrling Hermansson, Axess nr 1 2016...

NY BOK!

Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Roddy Nilsson, Maria Vallström

Inspärrad: Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850–1992

Unik inblick i livet som inspärrad Att bli omhändertagen av samhället är ett djupt ingrepp i en människas liv. De individuella mötena med anstalten uppmärksammas sällan, men i Inspärrad får vi följa personer som varit intagna på sinnessjukhus, sanatorier, fängelser, uppfostrings- och alkoholistanstalter i Sverige någon gång mellan 1850 och 1992. Genom att ta del  Läs mer »

NY BOK!

Methods in World History: A Critical Approach

Janken Myrdal, Arne Jarrick, Maria Wallenberg-Bondesson

Methods in World History: A Critical Approach

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland forskare. Globaliseringen har bidragit till att historiker kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att  Läs mer »