Samhällsbyggandet som mysterium
, , , ,

Samhällsbyggandet som mysterium

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities....

Tid för enhetlighet
, ,

Tid för enhetlighet

Hur mycket är klockan? Det är en till synes trivial fråga, men börjar man fördjupa sig i den...

Didactic classroom studies
, ,

Didactic classroom studies

Genom konkreta studier som sätter klassrumsarbetet i fokus visar en grupp didaktikforskare vid...

Kompetens i museisektorn
, , ,

Kompetens i museisektorn

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och...

Mercenary Swedes
, ,

Mercenary Swedes

In the 1630s, France persuaded Sweden to fight on its side against the Holy Roman Emperor in the...

NY BOK!

Livet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

Björn Apelkvist

Livet som främling: Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri

En angelägen bok om ett högaktuellt tema. BTJ-häftet nr 19, 2019 Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet  Läs mer »