Dynastins kvinnor
, , ,

Dynastins kvinnor

Denna välskrivna bok är intressant för de som studerar ekonomihistoria och genushistoria och...

Riksäpplet
, , ,

Riksäpplet

Syftet med Riksäpplet är att väcka allmänhetens och forskarvärldens intresse för det...

Ordens kraft
, ,

Ordens kraft

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i...

Museums in a time of Migration
, ,

Museums in a time of Migration

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället....

Problemet med vinster
, , ,

Problemet med vinster

”Linnarsson har presterat en ovanligt gedigen forskningsinsats och framställt en bok av...

NY BOK!

Museums in a time of Migration: Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Christina Johansson, Pieter Bevelander

Museums in a time of Migration: Rethinking museums' roles, representations, collections, and collaborations

Migration är ett av vår tids tongivande fenomen och har djupgående effekter i samhället. Museerna kan i dess spår inta en roll med potential att påverka vår förståelse av världen. När museer är som bäst utgör de platser där människor kan utforska transnationella kontakter, migrationens verkligheter och mänskliga rättigheter. Därigenom blir de relevanta som kulturinstitutioner  Läs mer »

NY BOK!

Ordens kraft: Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman

Ordens kraft: Politiska eder i Sverige 1520–1718

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i histo­rien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifråga­sätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället argu­men­terar hon för att  Läs mer »