Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden
, ,

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna...

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle
, ,

Naturvetarna, ingenjörerna och valfrihetens samhälle

En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga...

Att bygga innehåll med utställningar
, , ,

Att bygga innehåll med utställningar

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa...

Möten med mening
, ,

Möten med mening

I Möten med mening belyser en grupp forskare ämnesdidaktiska frågor om meningsskapande i och...

Sensitive Objects
, , ,

Sensitive Objects

Identifying the impact of affect on objects, this volume opens up a truly fascinating area of...

NY BOK!

Att älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Magdalena Petersson McIntyre

Att älska sitt jobb: Passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Bör du älska ditt jobb? Vad händer om kärleken inte är besvarad? Länge har intresse och talang, plikt och engagemang räckt för att göra ett bra arbete och Magdalena Petersson McIntyre studerar här varför detta inte längre tycks vara tillräckligt. Det är dels en psykologisering av samhället som är en del av den nyliberala våg  Läs mer »

NY BOK!

Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Mats Hallenberg, Johan Holm

Man ur huse: Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i förmodern tid

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min­dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken. Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven  Läs mer »