Making Cultural History
, , , ,

Making Cultural History

»Vad är det som är allra roligast att läsa? Det är – vill jag påstå – texter som man...

Crisis and Migration
, ,

Crisis and Migration

De senaste årens långvariga eurozonkris inom EU har ofta gett upphov till förstasidesnyheter....

Social Science in Context
, , ,

Social Science in Context

»Den goda antologin ställer krav på sina redaktörer. Den goda antologiredaktören har tålamod...

HYPE
, ,

HYPE

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är...

Flattering Alliances
, ,

Flattering Alliances

»(…) this work is a great contribution to European early modern history.« Sarah Linden...

NY BOK!

Periferi och centrum: Texter om marginalisering i förmodern tid

Hans-Roland Johnsson, Eva-Carin Gerö

Periferi och centrum: Texter om marginalisering i förmodern tid

I snart sagt alla mänskliga sammanhang finns grupper och människor som utestängs från makt eller berövas sin värdighet. För forskning som fokuserar på äldre tid förhindrar dominansen hos vissa grupper, normsystem och tankeparadigm insikter i verkligheten: somliga syns och hörs medan andra förblir ”i marginalen”. Att specifikt studera marginalisering kan därför vara ett fruktbart sätt  Läs mer »

NY BOK!

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Bengt Enflo

Att räkna ut ljusets strålar: Forskningspraktik och teoribildning i fysiken

Hur går teoretisk forskning i fysik och liknande vetenskaper till? Teoretiska ämnen kan tyckas underliga och krångliga för nybörjaren och den utomstående. I Att räkna ut ljusets strålar ger Bengt Enflo, professor emeritus i mekanik vid KTH, en bred skildring av fysikforskningens vardag med en rikedom av detaljer kring ämnesval, problem och genomförande. Författaren ger  Läs mer »