Bli författare hos oss

På NAP publicerar vi vetenskaplig litteratur som kan vara av intresse som kurslitteratur eller inlägg i intressanta forskningsdiskurser. När vi gör vårt urval bedömer vi saker som tidsramar, överensstämmelse med vår övriga och tidigare utgivning, förmodat intresse (hos oss själva, hos marknaden och i vårt nätverk). Eftersom det är svårt att finansiera vetenskapliga böcker med försäljningsinkomster så producerar vi böckerna med finansiellt stöd av uppdragsgivarna som i sin tur söker fonder, stipendier etc. Produktionskostnaden täcks alltså av uppdragsgivaren och sedan tar vi hand om kostnaderna för lagerhållning, marknadsföring och distribution.

Vi trycker som regel en upplaga på 1000 böcker och kostnaderna för en utgiven bok bestäms av många variabler: behov av illustrationer och språkbearbetning, omfång etc. Här på vår hemsida finns en lathund för de saker vi behöver veta för att kunna skriva ihop en offert. För att vi ska kunna diskutera konkret kring eventuell utgivning så är tidsperspektivet viktigt, dvs när kan material lämnas och när är det önskvärt att boken kommer ut. Räkna med 4 till 6 månaders produktionstid från råmanus till tryckt bok.

Här  finns anvisningar för vad vi behöver veta för att kunna skriva ihop en offert.

Om ni skickar över utgivningsförslag vill vi ha ett synopsis med en skiss av innehåll, syfte, medverkande, angreppssätt – allt som är intressant och relevant för att vi ska kunna ta ställning till idén. Skicka med vanligt brev eller mail och glöm inte ta med era kontaktuppgifter så att offert och annat får rätt adress.

Skicka material till följande adress:

Nordic Academic Press
Box 1206
221 05 Lund

Vi försöker svara dig så fort vi kan, men räkna med att det kan ta allt från ett par veckor till någon månad innan vi kan ge besked om vi vill ge ut ditt manus eller ej.