Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet

Werner Schmidt

Slut i lager

Var de svenska kommunisterna ett hot mot rikets säkerhet under 1900-talet?

Övervakningen av det svenska kommunistpartiet SKP/VPK legitimerades genom påståenden om att de utgjorde ett hot mot rikets säkerhet och att medlemmarna var potentiella landsförrädare och sannolika spioner. I boken Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet undersöker författaren Werner Schmidt om hotbilden stämmer överens med hur den faktiska kommunistiska rörelsen såg ut.

Undersökningen bygger på dels en kritisk analys av de båda historiska fenomenen kommunism och antikommunism, dels en empirisk studie över förhållandet mellan det svenska kommunistpartiet SKP/VPK och det östtyska kommunistparitet SED.

Boken är den tredje i serien MUST-programmet om svensk underrättelseverksamhet.

Om författaren

Antikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet
TitelAntikommunism och kommunism under det korta nittonhundratalet
FörfattareWerner Schmidt
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-47-4
Art. nr.4046
Sidantal477
Storlek150*225
Utgiven2003
LagerstatusSlut i lager
IllustreradNej
OmslagLönegård & Co
Pris209 kr