Astrid Lindgrens världar i Vimmerby

En studie om kulturarv och samhällsutveckling

Leif Jonsson

Vad kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv? Det är den fråga som författarna till Astrid Lindgrens världar i Vimmerby belyser ur en rad perspektiv. Vimmerby är fokus för deras fallstudie och de skildrar utvecklingen av lokalsamhället och den framväxande besöksnäringen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap.

Handlingskraften i Vimmerby har mestadels kommit från entreprenörer som ofta inte haft enbart snävt ekonomiska motiv utan också samhällsnyttiga ambitioner. Samtidigt är den ett uttryck för ett samhällsengagemang som har djupa rötter i staden. Kulturarvet i Vimmerby är en unik tillgång för bygden och ger kreativa möten mellan kommersiella och samhällsnyttiga intressen.

I Astrid Lindgrens världar i Vimmerby diskuterar en flervetenskaplig forskargrupp bland annat kommunens agerande, lokaltidningens roll och inte minst innevånarnas erfarenheter. Gruppen hämtar lärdomar ur sina givande inblickar i Vimmerbys utveckling genom åren.

Bokens författare:

Kajsa Althén, Peter Aronsson, Svante Beckman, Konstantin Economou, Elisabeth Essen, Rakel Hergli, Bengt Johannisson, Elisabeth Sundin, Lotta Svensson,
Josefina Syssner

Om författaren

Leif Jonsson

Leif Jonsson är universitetslektor och forskare, anställd vid Institutionen för samhällutveckling och kultur vid Linköpings universitet. Han är även docent i tema Kultur och Samhälle. Webbsida: http://www.ledarkonsult.se/

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby
TitelAstrid Lindgrens världar i Vimmerby: En studie om kulturarv och samhällsutveckling
FörfattareLeif Jonsson (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-85509-41-6
Art. nr.4127
Sidantal240
Storlek150x225 mm
Utgiven2010
Pris209 kr