Att bygga innehåll med utställningar

Utställningsproduktion som forskningsprocess

Mattias Bäckström

Argumenten för att bedriva en utställningsspecifik forskning blir i boken väl utredda och underbyggda. […] Vi skulle gärna vilja delta i den utställningsspecifika forskningsprocess som Mattias Bäckström beskriver i sin bok.

Bodil Axelsson och Lars Bergwall, UtställningsEstetiskt Forum, nr 1, 2017

Det finns ett närmast oöverskådligt antal museer, mässor, gallerier, konsthallar och lösa konstellationer som arbetar med utställningar i olika former. Museerna i Sverige hade häromåret nästan 25 miljoner besökare; enbart de större museerna visade över 1 600 nya utställningar.

Hur kan dessa aktörer bedriva forskning med hjälp av utställningar? I boken Att bygga innehåll med utställningar diskuterar Mattias Bäckström denna högaktuella fråga ingående. Med utgångspunkt i sin bakgrund som idéhistoriker tillika utställningsproducent och museiantikvarie undersöker han utställande som idé och process utifrån historiska, teoretiska och praktiska perspektiv. Resultatet som presenteras i boken är ett genomarbetat förslag till en ny sorts forskningsverksamhet som äger rum i och genom utställningsproduktioner: utställningsspecifik forskning.

Boken är aktuell för alla som är intresserade av utställningen som mångskiftande och ibland kontroversiell idé och företeelse. Förhoppningen är att curatorer, designer, forskare, intendenter, producenter, studenter och utställningsbesökare kan ta spjärn emot bokens beskrivningar av hur utställningar har framställts under drygt 250 år – och hur de kan och bör produceras i dag.

Om författaren

Mattias Bäckström

Mattias Bäckström

Mattias Bäckström är fil. dr i idé- och lärdomshistoria samt forskare och postdoktor vid Senter for museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. I sin forskning intresserar han sig för utställningens, museets och kulturarvets historia, teori och praktik samt för estetik- och vetenskapshistoria. Dessa teman återkommer i hans undervisning i utställningsstudier, utställningsproduktion,  Läs mer »

Att bygga innehåll med utställningar Läs ett smakprov
TitelAtt bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess
FörfattareMattias Bäckström
Boktyp, ,
Ämne
ISBN978-91-88168-57-3
Sidantal298
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2016
Pris239 kr