Pressinformation:
Att se och tänka med ritual

Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna

Peter Habbe

Ritualer av olika slag har länge använts i det vetenskapliga studiet av religion. Ritual blir ett verktyg för att se och tänka. Forskare tar det ofta till hjälp för att förstå och förklara handlingar och händelser i religiösa sammanhang. Men ibland är begreppet så vanligt förekommande att det skymmer sikten.

I sin avhandling Att se och tänka med ritual diskuterar religionshistorikern Peter Habbe hur ordet och begreppet ritual ska bestämmas. Han tar hjälp av bland annat medeltida släktsagor från Island för att formulera ett ritualbegrepp som kan användas som analytiskt redskap.

Begreppet appliceras sedan på de medeltida isländska släktsagorna och Habbe analyserar bland annat hur Eden, gåvor och handslag gestaltats.

Det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård – nordisk hedendom i långtidsperspektiv” vid Lunds universitet är inriktat på såväl det förflutna som på samtidens syn på detta förflutna. Projektets olika delar publiceras i skriftserien ”Vägar till Midgård”. Att se och tänka med ritual är nummer sju i serien.

TitelAtt se och tänka med ritual: Kontrakterande ritualer i de isländska sagorna
FörfattarePeter Habbe
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-79-5
Art. nr.4076
Sidantal277
Storlek150x225
Utgiven2006
Pris219 kr

Om författaren

Peter Habbe

Peter Habbe

Peter Habbe (f. 1964) tog teologie kandidatexamen vid Lunds universitet. Samtidigt blev han färdigutbildad gymnasielärare och har efter sin doktorandtjänst arbetat vid Västerviks gymnasium. Han har också skrivit läroböcker i religionskunskap och samhällskunskap för både högstadiet och gymnasiet.

Att se och tänka med ritual

Första recensionsdatum: 1 januari 2006

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild