Beyond Integration

Challenges of Belonging in Diaspora and Exile

Maja Povrzanović Frykman

Slut i lager

De västeuropeiska ländernas sociala och kulturella sammansättning har de senaste åren starkt påverkats av det stora antalet människor som invandrat, antingen som arbetskraft eller på grund av att de sökt politisk asyl. Målet har varit att integrera de nya medborgarna i samhället.

De medverkande författarna i boken Beyond Integration har istället för att fokusera på frågan om hur man integrerar invandrare i det nya hemlandet inriktat sig på gränsöverskridande aspekter. Begrepp som multikulturalism, diaspora, exil, etnicitet och integration framträder i boken ur nya och annorlunda perspektiv. Forskarna som medverkar i antologin har i sina undersökningar utgått från etnologiska, antropologiska och sociologiska metoder då de undersökt de geografiska områdena Sverige, Danmark, Kroatien, Makedonien och Tyskland.

Om författaren

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi och undervisar vid Institutionen för Globala politiska studier vid Malmö universitet.  Hon verkar också som seniorforskare vid Agderforskning i Kristiansand, Norge.  Hennes forskningsfält spänner över ett vitt område, från civilas erfarenheter av krig, till diaspora och transnationella praktiker och livet för högutbildade migranter med återkommande fokus på teman  Läs mer »

Beyond Integration
TitelBeyond Integration: Challenges of Belonging in Diaspora and Exile
FörfattareMaja Povrzanović Frykman (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-17-7
Art. nr.4018
Sidantal224
Storlek148 x 229 mm
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
Pris450 kr