Ceremoniernas makt

Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

Malin Grundberg

Den 29 juni skulle Erik XIV krönas till Sveriges kung. Tusentals människor hade samlats i Uppsala. I domkyrkan smordes kungen med helig olja och mottog de nytillverkade regalierna. Detta var den ståtligaste kröning som skådats, men vad hade den egentligen för innebörd?

I Ceremoniernas makt studerar historikern Malin Grundberg hur Vasatidens kungliga ceremonier utformades och vad de hade för funktion. Dessa ceremoniers form, funktion och förändring blir ett mönster som speglar föreställningar om makt i samtiden: regentens makt, ordningen mellan samhällsgrupper och maktförhållandet mellan män och kvinnor.

Författaren är banbrytare när det gäller att förklara budskap och betydelse i samband med dessa ceremonier. Hon erhöll Livrustkammarens Vänners Stipendium för detta arbete.

Om författaren

Malin Grundberg

Malin Grundberg disputerade våren 2005 med Ceremoniernas makt, vid Stockholms universitets historiska institution. Hon arbetade 2005 till 2012 på Statens Historiska Museer. Sedan hösten 2012 är hon museichef på Livrustkammaren.

Ceremoniernas makt
TitelCeremoniernas makt: Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier
FörfattareMalin Grundberg
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-73-3
Art. nr.4070
Sidantal334
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2005
OmslagLönegård & Co
Pris239 kr