Dagens gennyheter

Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

Malin Ideland

Slut i lager

Genetik och genteknik är ämnen som på ett eller annat sätt berör oss alla. Den första lyckade kloningen av fåret Dolly innebar en mängd reportage. Men vilka faktorer är det som ligger bakom den bild som massmedia förmedlar av detta högaktuella forskningsfält?

Etnologen Malin Ideland visar i Dagens Gennyheter att massmedia inte enbart förmedlar objektiva fakta. Journalisternas ideal, kulturella föreställningar och arbetsmetoder är några av de faktorer som spelar en viktig roll i hur massmedia berättar om modern bioteknik. Till grund för studien ligger intervjuer och exempel ur skilda massmedier – såväl nyhetsmedier som biofilmer tas med i undersökningen.

Malin Ideland är verksam som forskare och lärare vid Etnologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har tidigare publicerat en rad artiklar om hur svenska massmedier förhåller sig till frågor om genetik och genteknik. Dagens Gennyheter är hennes doktorsavhandling.

Finns att köpa som e-bok!

Om författaren

Dagens gennyheter
TitelDagens gennyheter: Hur massmedier berättar om genetik och genteknik
FörfattareMalin Ideland
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-39-9
Art. nr.4039
Sidantal224
Storlek150*225
Utgiven2002
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa
OmslagLönegård & Co
Pris209 kr