Den lekande Fröding

En författarskapsstudie

Erik Zillén

Slut i lager

I Den lekande Fröding möter vi en annorlunda bild av den Fröding vi är vana vid att betrakta som antingen en folklig visdiktare eller ett olyckligt poetgeni. Litteraturvetaren Erik Zillén studerar i sin avhandling Frödings författarskap ur lekens perspektiv. Zillén tar avstamp i Frödings rimpokal ”En pligt-dikt” och utnyttjar lekteorier som utvecklats inom bland annat psykologi, pedagogik och antropologi.

Olika kapitel ägnas åt Frödings lek med språket, hans lek med annan litteratur och hans lek med pseudonymer. Frödings mindre uppmärksammade tillfällesverser, kåserier, dialektberättelser och brev behandlas på samma villkor som hans mest kända dikter. Avhandlingen mynnar ut i en alternativ Frödingkanon som radikalt skiljer sig från det texturval författarskapets klassikerstatus under 1900-talet vilat på.

Den lekande Fröding är den första akademiska avhandlingen om Frödings författarskap som publicerats i Sverige sedan 1962.

Om författaren

Den lekande Fröding
TitelDen lekande Fröding: En författarskapsstudie
FörfattareErik Zillén
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-27-6
Art. nr.4028
Sidantal524
Storlek150 x 226
Utgiven2001
LagerstatusSlut i lager
IllustreradNej
OmslagMaria Jörgel
Pris269 kr