Pressinformation:
En grundläggande handling

Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

Ann-Britt Falk

Arkeologen Ann-Britt Falk har i En grundläggande handling studerat de arkeologiska lämningarna efter byggnadsoffer i Skåne och Danmark från sen vikingatid fram till modern tid. Eftersom det saknas skrivna källor är det genom de funna föremålen som vi kan återskapa offerhandlingarna och förstå deras historiska betydelse.

Ann-Britt Falk tolkar lämningarna efter byggnadsoffer som spår efter en ritualiserad handling och resonerar kring vilka innebörder riten hade för människorna och varför vissa särskilda föremål valdes som offer.

Ann-Britt Falk (f. 1973) har arbetat som antikvarie i Malmö och deltagit i det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård”. Boken publiceras inom ramen för projektet och är hennes licentiatavhandling i historisk arkeologi. Ann-Britt Falk är idag verksam utanför det arkeologiska fältet.

TitelEn grundläggande handling: Byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid
FörfattareAnn-Britt Falk
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-94-8
Art. nr.4097
Sidantal264
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2008
Illustrerads/v
Pris219 kr

Om författaren

Ann-Britt Falk

Ann-Britt Falk tog sin magisterexamen i medeltidsarkeologi 1996 och arbetade sedan som antikvarie på Malmö Kulturmiljö. Sedan år 2000 har hon varit aktiv i det tvärvetenskapliga projektet »Vägar till Midgård». Hennes licentiatavhandling i historisk arkeologi En grundläggande handling – byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid är ett resultat av arbetet inom projektet.

En grundläggande handling

Första recensionsdatum: 22 augusti 2008

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild