Etik och genteknik

Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning

Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman

Kloning, genterapi, genmodifiering och stamcellsforskning är ord och begrepp som under senare år införlivats i vårt ordförråd. Många förhoppningar knyts till nya möjligheter de erbjuder. Men hur bedömer vi användningen av dem och vad bestämmer våra etiska ställningstaganden?

I Etik och genteknik sätter fyra forskare in de brännande dagsaktuella etiska frågorna i ett långt historiskt sammanhang. De tar sin utgångspunkt i olika uppfattningar om människans värde och klarlägger skilda religiösa och filosofiska perspektiv på svårigheterna kring beslut rörande genteknik. Diskussionen sker i fyra avsnitt som i turordning belyser ämnet i sekulärfilosofiska, judiska, kristna och muslimska traditioner.

Författarna är knutna till det av Knut och Alice Wallenberg finansierade etikforskningsprogrammet i anslutning till Swegene och WCN vars mål är att undersöka centrala etiska problem relaterade till den postgenomiska forskningen. De medverkande arbetar vid Lunds universitet och Malmö högskola och bedriver forskning och utbildning inom områden som relaterar till etik och religion.

Om författarna

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén

Carl-Gustaf Andrén är teolog, professor och universitetskansler, verksam i Lund även efter sin pensionering 1987. Han disputerade 1957 vid Lunds universitet och utnämndes 1967 till professor i praktisk teologi med kyrkorätt. Han har tjänstgjort i såväl undervisning som administration vid Lunds universitet. Åren 1977-1980 var han universitetets rektor, och utnämndes senare till universitetskansler 1980-1987. C-G  Läs mer »

Etik och genteknik
TitelEtik och genteknik: Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning
FörfattareCarl-Gustaf Andrén, Ulf Görman (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-74-0
Art. nr.4071
Sidantal204
Storlek150x228 mm
Utgiven2004
OmslagLönegård & Co
Pris209 kr