Pressinformation:
Föreställd hedendom

Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Gunnar Nordanskog

I nordiska medeltidskyrkor kan man hitta inmurade vikingatida runstenar och bilder som tycks sakna kristen symbolik. Det väcker en del frågor: Vad hade medeltidsmänniskan för inställning till sitt förflutna? Hur förhöll kyrkan sig till det vi idag uppfattar som icke-kristet?

I Föreställd hedendom för Gunnar Nordanskog en kritisk diskussion om förkristet och kristet i den skandinaviska kyrkokonsten under 1100- och 1200-talen. Exemplen hämtas från tidigmedeltida skandinavisk konst. Till grund för analysen ligger dels medeltida källmaterial, dels konstvetenskaplig sekundärlitteratur.

Gunnar Nordanskog tog 1998 sin filosofie magisterexamen i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han har därefter haft olika anställningar inom fältarkeologi, kulturmiljövård och på universitetet. Sedan hösten 2006 arbetar han som stiftsantikvarie i Linköpings stift.

Föreställd hedendom är Gunnar Nordanskogs avhandling. Disputation sker 18 november 2006 kl 10.15 i Edens hörsal, Lunds universitet.

Boken ges ut som del 9 i det vetenskapliga projektet »Vägar till Midgård – nordisk hedendom i ett långtidsperspektiv».

TitelFöreställd hedendom: Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia
FörfattareGunnar Nordanskog
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-89116-85-6
Art. nr.4083
Sidantal414
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2006
IllustreradSv/v
Pris269 kr

Om författaren

Gunnar Nordanskog

Gunnar Nordanskog

Gunnar Nordanskog (f. 1970) tog 1998 sin filosofie magisterexamen i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet. Han har därefter haft olika anställningar inom fältarkeologi, kulturmiljövård och på universitet, och sedan hösten 2006 arbetar han som stiftsantikvarie i Linköpings stift. Hans avhandling i historisk arkeologi, Föreställd hedendom, är skriven inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Vägar till Midgård”.

Föreställd hedendom

Första recensionsdatum: 18 november 2006

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild