Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer

Christer Lundh, Kerstin Sundberg

Slut i lager

Den som tar en tur genom de skånska tätorterna kommer med all sannolikhet att stöta på ett eller flera så kallade gatehus, oftast belägna vid den gamla bygatan. Men vad är egentligen ett gatehus och vilka bodde i dem?

Precis som de större bondgårdarna var gatehusen korsvirkeshus, men de bestod vanligen bara av en länga med en liten kålhage. Gatehusen beboddes av yrkesfolk som skomakare, skräddare och soldater. De som bodde vid godsen utnyttjades till allehanda uppgifter. De skulle till exempel finnas till hands vid klappjakter, notdragning och trädgårdsarbete.

I antologin Gatehus och gatehusfolk har forskare från ett flertal discipliner noggrant utforskat källor som kyrkböcker, kartor och jordeböcker och därmed fått ny kunskap om förhållandena på landsbygden i Skåne från 1500-talet fram till 1900-talets mitt. Fram ur anonymiteten träder de skånska gatehusen och deras befolkning.

Gatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer
TitelGatehus och gatehusfolk i skånska godsmiljöer
FörfattareChrister Lundh, Kerstin Sundberg (red.)
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-89116-29-0
Art. nr.4030
Sidantal253
Storlek150*225
Utgiven2002
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa
OmslagJacob Wiberg
Pris199 kr