Gene Technology and Economy

Susanne Lundin, Lynn Åkesson

Få vetenskapliga områden har rönt så stor uppmärksamhet som genteknologin. I dagstidningarna kan vi läsa artiklar om embryon som säljs via internet och hur stamceller och gener förvandlas till handelsvaror vid ekonomiska transaktioner. Den mänskliga kroppen presenteras som en guldgruva och biologiska substanser som värdefulla råmaterial.

Kartläggningen av den mänskliga genuppsättningen och analyser av människans DNA har gett oss möjligheten att konstruera nya mediciner vilket även har inneburit att forskare kan ta patent på och sälja mänskligt genetiskt material.

I antologin Gene Technology & Economy diskuterar författarna länkarna mellan genteknologi och ekonomi från ett flertal perspektiv. Frågor som rör patent på gener, nationella och globala maktstrukturer samt ekonomins roll för gentekniken analyseras.

Om författarna

Susanne Lundin

Susanne Lundin

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation  Läs mer »

Gene Technology and Economy
TitelGene Technology and Economy
FörfattareSusanne Lundin, Lynn Åkesson (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-25-2
Art. nr.4023
Sidantal117
Storlek145*220
Utgiven2002
IllustreradNej
OmslagLönegård & Co
Pris199 kr