Gene Technology and the Public

An Interdisciplinary Perspective

Malin Ideland, Susanne Lundin, Malin Ideland

Genteknologi är ett ämne som har debatterats flitigt de senaste åren. Särskilt aktuellt blev det i samband med att det klonade fåret Dolly presenterades i världspressen. De etiska frågorna kring möjligheterna att påverka arvsanlag ställs i skarp kontrast till värdefulla utvecklingsmetoder för bland annat växt- och djurförädling.

I februari 1997 hölls ett internationellt seminarium i Lund där forskare från Europa träffades för att diskutera sina erfarenheter kring allmänhetens syn på genforskning. Resultatet blev antologin Gene Technology där forskarna från en rad olika länder och vetenskaper ger sin bild av genteknologin.

Redaktörerna är verksamma vid Etnologiska institutionen vid Lunds universitet.

Om författarna

Susanne Lundin

Susanne Lundin

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation  Läs mer »

Gene Technology and the Public
TitelGene Technology and the Public: An Interdisciplinary Perspective
FörfattareMalin Ideland, Susanne Lundin, Malin Ideland (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-00-9
Art. nr.4001
Sidantal166
Storlek144 x 221
Utgiven1997
IllustreradJa
Pris199 kr