Hedendomen i historiens spegel

Bilder av det förkristna Norden

Catharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert

Slut i lager

Bilden av det förgångna tolkas alltid genom de tankemönster samtiden tillhandahåller, och olika tider har därför skapat skiftande biler av historien. I Hedendomen i historiens spegel tecknar författarna en bild av hur fornnordiska texter fått olika betydelse under skilda epoker.

För att kunna använda den norröna litteraturen med dess personligheter och händelser, myter och ritualer som källa till kunskap om religion i Norden före Kristendomen, måste den betraktas i ljuset av en månghundraårig tradition av tolkninger och omtolkningar.

Projektet ”Vägar till Midgård” har under hela sin verksamhet inbjudit gästföreläsare som från olika utgångspunkter har diskuterat tolkningen, receptionen, av den förkristna religionen, från medeltiden till idag.

Hedendomen i historiens spegel presenterar en lång receptionshistoria: allt från hur den kristna medeltidslitteraturen framställde Oden, över borgerlig salongskonst och Wagners operadrömmar, till nyhedningars försök att konstruera en gammal religion.

Finns tillgänglig som e-bok!

Om författarna

Catharina Raudvere

Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/283755

Anders Andrén

Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven.  Läs mer »

Hedendomen i historiens spegel
TitelHedendomen i historiens spegel: Bilder av det förkristna Norden
FörfattareCatharina Raudvere, Anders Andrén, Kristina Jennbert (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-80-1
Art. nr.4077
Sidantal205
Storlek150x225
Utgiven2006
LagerstatusSlut i lager
IllustreradIll i sv/v och färg
Pris209 kr