Pressinformation:
Historia som kunskap

Innehåll, mening och värden i möten med historia

Niklas Ammert

Vad kan man när man kan något om historia? Vad är viktigt att kunna och hur lär man sig det? Ungdomar möter historia överallt: i skolan, familjen, media och samhället runtom. Men hur uppfattar eleverna mening och värden i relation till historiska förhållanden och händelser?

Historia som kunskap belyser historiedidaktikern Niklas Ammert dessa frågor, såväl teoretiskt som empiriskt. Han studerar svenska ungdomar och lärare och de situationer i vilka kunskap om historia kommuniceras och brukas, framför allt i skolsammanhang. Eleverna själva, deras uppfattningar om och möten med historia är hans primära fokus. Boken vänder sig till lärare, lärarstudenter, forskare och alla med intresse för historia och didaktik i kombination. Ammert gör nedslag längs den didaktiska kedjan – från kursplaner via läroböcker till den enskilda elevens värld. Vad är meningsfullt för ungdomar när det gäller historia? Hur arbetar de med historia i skolan och hur kan de bäst tillgodogöra sig kunskapen?

TitelHistoria som kunskap: Innehåll, mening och värden i möten med historia
FörfattareNiklas Ammert
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-87351-37-2
Art. nr.4185
Sidantal176
Utgiven2013
OmslagJohan Thufvesson
Pris209 kr

Om författaren

Niklas Ammert

Niklas Ammert

Niklas Ammert, f. 1968, är docent i historia och lektor i historia med inriktning utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Ammert undervisar främst i historiedidaktik inom lärarutbildningen. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia, hur historia används och har använts i undervisningen, samt kultursektorns uttryck och samhällsdebatten.   Fotograf: Nisse Nilsson Webbsida: http://lnu.se/personal/niklas.ammert

Historia som kunskap Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 14 december 2014

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild