Pressinformation:
In Tension between Organization and Profession

Professionals in Nordic Public Service

Carola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G. Svensson

»Ny undersökning avslöjar massflykt från skolledarbefattningar: Mindre än var tredje rektor är kvar med samma uppdrag hösten 2007 som de hade läsåret 2001/2002.»
Lars Flodin, ordförande Sveriges Skolledarförbund, DN Debatt, 2007-11-27

Vad innebär det egentligen att arbeta inom offentlig sektor i Norden? I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet upplever.

Varför tycks sjukfrånvaro och utbrändhet ständigt öka samtidigt som resurserna inom offentlig sektor blir allt mindre? Är det förresten en bild som stämmer?

I denna antologi sätts individen i centrum; det är individens roll i ett större kollektiv som undersöks. Nya organisationsstrukturer, teknologi och ledarskapsprofiler innebär att verksamheten inom offentlig sektor ständigt förändras. I relationen mellan individ och struktur uppstår spänningar. Med exempel från så vitt skilda fält som lärare, poliser och sjuksköterskor illustrerar författarna vilken typ av konsekvenser dessa spänningar orsakar.

TitelIn Tension between Organization and Profession: Professionals in Nordic Public Service
FörfattareCarola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G. Svensson (red.)
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-02-7
Art. nr.4092
Sidantal371
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2007
Pris249 kr

Om författarna

Carola Aili

Webbsida: http://www.soc.lu.se/carola-aili

Lars-Erik Nilsson

Webbsida: http://www.distans.hkr.se/ILLwebb/doktorand_len_pub.htm

Lennart G. Svensson

Webbsida: http://socav.gu.se/kontaktaoss/professorer/professor-emeriti/svensson-lennart

In Tension between Organization and Profession

Första recensionsdatum: 19 december 2007

Pressbilder

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild