Inget land för intellektuella

68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella

Jens Ljunggren

Vad hände med synen på den intellektuelle i Sverige under 68-revolten? Vilka nya vänsterintellektuella ideal skapades under 1960- och 70-talens radikala uppror och hur bemöttes uttrycken av omgivningen?

I Inget land för intellektuella belyser historikern Jens Ljunggren revolternas tid och de attityder som då växte fram. Han visar hur händelserna -68 i grunden påverkade synen på den intellektuelle och hur man genom att studera idealen kan förstå viktiga drivkrafter bakom de radikalas uppsving.

Vänsterintellektuella gjorde politik till känslomässiga utspel och fyllde tomrummet av det meningsvakuum som trängt sig in i välfärdssamhällets rationella perfektion under 1950- och 60-talen. I Sverige skapades en märkbart stark identifikation mellan den vänsterintellektuella självförståelsen och 68-revolten. Här blev begreppet intellektuell också en företeelse med märkbart låg status och uttalad vänsterkoppling – något som skiljer Sverige från exempelvis Frankrike och Tyskland.

Om författaren

Jens Ljunggren

Jens Ljunggren

Jens Ljunggren (f. 1964) är professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om idrottshistoria, manlighet samt 1960- och 70-talets vänsterintellektuella.

Inget land för intellektuella
TitelInget land för intellektuella: 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella
FörfattareJens Ljunggren
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-85509-14-0
Art. nr.4108
Sidantal332
Storlek150 x 225 mm
Utgiven2009
Pris239 kr