Istället för äktenskap

Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

Martin Dackling

När landsbygden förändrade sig väldigt snabbt så blev det här ett legitimt sätt att leva sitt liv. Det innebar vissa uppoffringar, men syskonen kunde hålla ihop gården, leva hyfsat gott och ha sin status kvar.

Läs intervjun med Martin Dackling i tidningen Land


Hör Martin Dackling berätta sin forskning kring syskonjordbruk
i P4 Kronoberg

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredningar och intervjuer tecknar historikern Martin Dackling i Istället för äktenskap för första gången historien om syskonjordbruken. Han visar att de varken var ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha existerat blev det från slutet av 1800-talet allt vanligare att bröder och systrar drev gårdar ihop och syskonjordbruk fortsatte vara ett vanligt inslag på svensk landsbygd fram till 1900talets slut. Dacklings intresseväckande undersökning spänner över mer än 120 år och bidrar med nya perspektiv på det gångna seklets landsbygdshistoria.

Om författaren

Martin Dackling

Martin Dackling

Martin Dackling är historiker vid Göteborgs universitet. Hans forskning har huvudsakligen haft fokus på samhällsförändringar under 1800–och 1900–talen, särskilt rörande egendom, arv och hushåll. Avhandlingen Släktgårdens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845–1945 (2013) handlade om förändrade relationer mellan släkt och jord och belönades med pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungl. Vitterhetsakademien och av  Läs mer »

Istället för äktenskap
TitelIstället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
FörfattareMartin Dackling
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88661-43-2
Sidantal264
Utgiven2018
IllustreradSvartvitt
OmslagLönegård & Co.
Pris245 kr