Pressinformation:
Kompetens i museisektorn

Politik, praktik och relationen till högre utbildning

Katja Lindqvist

Dagens museer möter en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på verksamhet och anställda. Att utveckla museernas arbete i samklang med deras samhällsuppdrag kräver ett medvetet underhåll av personalens kompetens, grundat i de anställdas kunskaper om museets samlingar och färdigheter att interagera med besöksgrupper och samarbetsparter.

Det låter kanske självklart och enkelt men underhållsarbetet är komplicerat. Museisektorn står inför en rad komplexa utmaningar och det saknas tydliga analyser av vad museerna faktiskt gör för att möta behoven genom internutbildning och verksamhetsutveckling. Det har också fattats en kartläggning av vad högskolor och universitet gör för att erbjuda branschen relevanta kunskaper och färdigheter.

Författarna till Kompetens i museisektorn lyfter fram dessa frågor och besvarar dem ur ett nordiskt perspektiv, med exempel på enskilda museers strategier för verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. De medverkande i boken är yrkesverksamma och forskare från en rad discipliner inom museiområdet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De vill inspirera med konkreta insikter och mana till utbyte av erfarenheter för att möta behoven av förnyelse i en av samhällets viktigaste kulturinstitutioner.

TitelKompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning
FörfattareKatja Lindqvist (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN9789188909145
Sidantal320
Utgiven2019
Pris249 kr

Om författaren

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter. Dessutom är hon intresserad av politikens och det offentligas inflytande över kulturella och kreativa verksamheter. 2019-2021 undersöker hon regionalpolitiska satsningar på kulturella och kreativa näringar i Sverige och Europa, och dessas effekter med forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond.

Kompetens i museisektorn

Första recensionsdatum: 27 maj 2019

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild