Pressinformation:
Kristen manlighet

Ideal och verklighet 1830-1940

Yvonne Maria Werner

Vad är manligt? Hur beskriver man manlighet? I forskningsprojektet Kristen manlighet – en modernitetens paradox har forskare från länder runtom i Europa diskuterat genus och religion. Synen på manlighet är kulturellt betingad och beskrivningar och definitioner har ändrats över tid. Samma sak gäller för synen på kyrka, religion och kristen tro.

I antologin Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1830–1940 beskriver författarna hur kristen manlighet såg ut i teori och praktik under perioden. Mannens roll sätts även i relation till kvinnornas ställning i samhället, hemmet och kyrkan.

Redaktör är Yvonne Maria Werner, universitetslektor på Historiska institutionen vid Lunds universitet.

TitelKristen manlighet: Ideal och verklighet 1830-1940
FörfattareYvonne Maria Werner
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-00-3
Art. nr.4095
Sidantal304
Storlek150 x 225
Utgiven2008
IllustreradSv/v
Pris209 kr

Om författaren

Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är universitetslektor och docent i historia vid Lund universitet. Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/YvonneMariaWerner

Kristen manlighet

Första recensionsdatum: 15 juni 2008

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild