Legitimizing ESS

Big Science as a collaboration across boundaries

Tom O’Dell, Thomas Kaiserfeld

För svensk text, se nedan.

‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different as the Manhattan Project, the Hubble Telescope- construction, and the CERN-establishment in Geneva.

While the science produced by these projects is vastly different, they have in common the fact that they all involve huge budgets, big facilities, complex instrumentation, years of planning, and large multidisciplinary teams of researchers.

In Legitimizing ESS the authors examine the complexity of the cultural, social, and political processes from which and in which Big Science develops. They do so by focusing upon the planning and development of the European Spallation Source, ESS, that is to be located in Lund in southern Sweden. Together, the chapters represent a variety of perspectives to highlight the complexity of the processes that are integral to Big Science. Thus, this volume examines the very different roles Big Science may be given in different contexts: locally, regionally, nationally and internationally, as well as historically.

Legitimizing ESS is based on the research of scholars based at Lund University from the disciplines of archive and library sciences, art history and visual studies, ethnology, gender studies, geography, history of ideas and sciences, media and communication, philosophy, and policy research.

———–

Big Science är ett brett begrepp som kan förknippas med så skilda forskningsföreteelser som Manhattanprojektet, Hubbleteleskopet och CERN. Trots att den vetenskap som bedrivs vid dessa anläggningar är väsensskild har de det gemensamt att de kräver stora resurser och stora anläggningar liksom sofistikerade och dyra instrument, stora tvärvetenskapliga forskarlag och många års planering.

I Legitimizing ESS undersöker författarna de komplicerade kulturella, sociala och politiska processer som ligger till grund för uppkomsten och utvecklingen av Big Science. De gör det genom att fokusera på förberedelserna av European Spallation Source, ESS, som planeras att byggas i Lund. Tillsammans representerar kapitlen olika perspektiv som frilägger hur olika processer samverkar i skapandet av Big Science. Denna bok handlar med andra ord om de olika roller som Big Science kan spela i olika sammanhang: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt såväl som historiskt.

Legitimizing ESS är baserad på vetenskapligt arbete av forskare vid Lunds universitet från ämnesområden som biblioteks- och informationsvetenskap, konsthistoria och visuella studier, etnologi, genusvetenskap, ekonomisk geografi, idéhistoria, media- och kommunikationsvetenskap, forskningspolitiska studier samt filosofi.

Om författarna

Tom O’Dell

Tom O’Dell

Tom O’Dell är professor i etnologi vid intsitiutionen för kulturvetenskap, avdelningen fö retnologi, Lunds universitet. Han har författat ett flertal böcker om globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har hos Nordic Academic Press tidigare gett ut Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden(1997) och Spas. The cultural economy of Hospitality, Magic and the Senses (2010).   Tom O’Dell is professor of ethnology at the Department of Arts and  Läs mer »

Thomas Kaiserfeld

Thomas Kaiserfeld

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och är framför allt intresserad av teknik- och vetenskapshistoria. Han har tidigare ägnat sig åt att undersöka de förändrade institutionella och organisatoriska förhållanden för salpeterframställning under 1700- och det tidiga 1800-talet. Han har också undersökt svenska naturvetares förändrade karriärmönster under det sena 1800-talet och  Läs mer »

Legitimizing ESS
TitelLegitimizing ESS: Big Science as a collaboration across boundaries
FörfattareTom O’Dell, Thomas Kaiserfeld (red.)
Ämne
ISBN978-91-87351-10-5
Art. nr.4171
Sidantal240
Storlek225*150
Utgiven2013
Pris229 kr