Levd religion

Det heliga i vardagen

Daniel Enstedt, Katarina Plank

Religion kan inte reduceras till tradition, text och tro. Den är levd – det vill säga en kroppsligt förankrad praktik som både är könad och situerad.

Till den indiska pilgrimsorten Rishikesh kommer människor från hela världen för att utöva yoga och delta i satsang. I San Antonio, Texas, samlas evangelikat kristna med apokalyptiska övertygelser för bibelstudier och vardagsbestyr. Runt om i Sverige möts människor i tantristiska parövningar och andligt sökande. Samtidigt navigerar homosexuella muslimska män i vardagen, mellan familjens förväntningar, religionens föreskrifter och samhällets normer.

I Levd religion samlas religionsvetenskapliga forskare som empiriskt, metodiskt och teoretiskt arbetar utifrån ett levd religionperspektiv. Genom egna fallstudier visar de hur man kan gripa sig an fenomenet religion utifrån detta spännande forskningsfält.

Skribenterna sätter religionens rituella, rumsliga, materiella och narrativa aspekter i fokus och betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i vardagslivet. Likaså belyser de hur de normer och praktiker som är förknippade med specifika religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i vardagens olika religiösa sammanhang.

 

Medverkande

Olivia Cejvan, Lunds universitet
Daniel Enstedt, Göteborgs universitet
Marianne Qvortrup Fibiger, Århus universitet
Karin Kittelmann Flensner, Högskolan Väst
Fredrik Gregorius, Linköpings universitet
Anne-Christine Hornborg, Lunds universitet
Wilhelm Kardemark, Göteborgs universitet
Lisa Lannerås, ämneslärare i Karlstad
Erica Li Lundqvist, Malmö universitet
Jessica Moberg, Göteborgs universitet
Magdalena Nordin, Göteborgs universitet
Katarina Plank, Karlstads universitet
Lena Roos, Södertörns högskola
Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola
Simon Stjernholm, Köpenhamns universitet
Elin Thorsén, Göteborgs universitet
Åsa Trulsson, Linnéuniversitetet, Växjö
Erika Willander, Uppsala universitet
Peter Åkerbäck, Stockholms universitet

Om författarna

Daniel Enstedt

Daniel Enstedt är docent och lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är i huvudsak samtidsorienterad och religionsbeteendevetenskapligt inriktad. Forskningsområdena täcker kristen tro, sexualitet och samlevnad, apostasi inom islam, och hur nyreligiösa föreställningar präglar familj och arbetsliv.

Katarina Plank

Katarina Plank

Katarina Plank, FD, disputerade 2011 på en avhandling om buddhistisk meditation och mindfulness inom ämnet religionshistoria vid CTR, Lunds universitet (Insikt och närvaro, 2011, Makadam förlag). Plank har bedrivit fältforskning bland svenska och thailändska buddhister i Sverige. Hennes forskningsintressen rör materialitet, migration, religiös praktik och sekulära uttryck för andlighet i relation till asiatiska religioner och  Läs mer »

Levd religion
TitelLevd religion: Det heliga i vardagen
FörfattareDaniel Enstedt, Katarina Plank (red.)
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-88661-78-4
Sidantal352
Utgiven2018
IllustreradSvartvitt
OmslagPica Pica Design
Pris258 kr