Pressinformation:
Minnesgömmor

Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Mats Burström

Under hösten 1944 flydde omkring 70 000 människor från Estland undan den framryckande Röda armén och nästan hälften av dem kom till Sverige. De flesta trodde att den sovjetiska ockupationen skulle bli kortvarig och att de snart skulle kunna återvända hem. Många gömde därför värdefulla ägodelar som inte kunde tas med i flykten genom att gräva ner dem på ”säkra” ställen. Ända fram till Stalins död 1953 fortsatte människor att gömma föremål i jorden, nu av rädsla för att bli deporterade till Sibirien.

Minnesgömmor skildrar arkeologen Mats Burström historierna om några av dessa skatter; föremål som blev kvar i jorden, sådana som försvann, och sådana som återfanns och nu ingår i nya sammanhang. De mångskiftande berättelserna binder samman den lilla och den stora historien, och speglar hur världspolitiska skeenden formar enskilda familjers livsöden, ibland i flera generationer.

Men mest av allt handlar denna samtidsarkeologiska studie om vad föremål betyder för oss och vår förmåga att minnas.

TitelMinnesgömmor: Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget
FörfattareMats Burström
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-85509-72-0
Art. nr.4154
Sidantal128
Storlek225*150
Utgiven2012
Illustreradfärgbilder
Pris219 kr

Om författaren

Mats Burström

Mats Burström

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts  Läs mer »

Minnesgömmor

Första recensionsdatum: 6 februari 2012

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild