Pressinformation:
Ordning mot kaos

studier av förkristen kosmologi

Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere

Världen var på många sätt en annan för 1000 år sedan, såväl i praktik som i tanke. Människan ansågs leva på en plats, ”Midgård”, i mitten av världen, omgiven av andra världar bebodda av andra makter. Där fanns gudar, jättar, dvärgar, alver och olika krafter som nornor och valkyrior. Dessa föreställningar rörde inte bara universums uppbyggnad, utan även mytisk geografi och själva samhällsordningen.

I antologin Ordning mot kaos diskuterar arkeologer, religionshistoriker och språkhistoriker den fornnordiska världsbilden under fyra olika teman som inleds av frågan om vi idag över huvud taget kan tolka och förstå forntida uppfattningar. I följande avsnitt försöker författarna se sambanden mellan dåtida föreställningsvärld och ritualer, för att sedan studera människans placering och roll i den norröna kosmologin – exempelvis analyseras kön och sexualitet, och gränslandet mellan människa och djur. En avslutande diskussion tar upp de komplexa sambanden mellan den norröna kosmologin och den dåtida faktiska världen: Var det idén om en kosmologi som omsattes i praktiken eller var det verkligheten som födde tankebilden?

Författarna i Ordning mot kaos är inte alltid överens om perspektiv och tolkningar. Mångfalden i angreppssätt och synsätt visar att enighet kring den nordiska förkristna kosmologin är svår att nå – och kanske inte ens är önskvärd.

TitelOrdning mot kaos: studier av förkristen kosmologi
FörfattareAnders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere (red.)
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-89116-63-4
Art. nr.4062
Sidantal430
Storlek155x227
Utgiven2004
Illustreradsv/v
OmslagMaria Jörgel Andersson

Om författarna

Anders Andrén

Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven.  Läs mer »

Catharina Raudvere

Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/283755

Ordning mot kaos

Första recensionsdatum: 23 juni 2006

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild