Organizing History

Studies in Honour of Jan Glete

Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Jonas Nordin

För svensk informationstext, se nedan.

 

The history of man is to a large extent the history of organizations. For as long as there are written records to study, people have cooperated to make use of scant resources in a more effective way. Hierarchical organizations have been conspicuous throughout history, from churches and states to firms and trade unions. But there are other forms of organization as well: market relations, shaped by the balance between supply and demand, and horizontal network relations based on trust and friendship.

Organizing History is a tribute to late Professor Jan Glete, focusing on the dynamic interaction of organizations, norm systems and institutional changes. The texts cover a time span from the first cultures up until present day, and include European as well as Japanese and South American history. But the book also highlights the need to organize historical knowledge through the critical use of theory. As is shown in the intriguing and challenging articles, the organizational perspective may be just as fruitful for the study of medieval iron works as in analyzing modern marketing campaigns.

Contributors:

KLAS ÅMARK, Stockholm University, Sweden

GUNNAR ÅSELIUS, National Defence College, Stockholm,Sweden

JEREMY BLACK, University of Exeter, UK

JAAP R. BRUIJN, Leiden University, the Netherlands

CHRISTER ERICSSON, Örebro University, Sweden

ANNA MARIA FORSSBERG, Army Museum, Stockholm, Sweden

BO FRANZÉN, Stockholm University, Sweden

MATS HALLENBERG, Stockholm University, Sweden

MARIKA HEDIN, Vasa Museum, Stockholm, Sweden

ORSI HUSZ, Uppsala University, Sweden

ARNE JARRICK, Stockholm University, Sweden

ULF JONSSON, Stockholm University, Sweden

GUNNER LIND, University of Copenhagen, Denmark

ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ, University of Madrid, Spain

LEOS MÜLLER, Stockholm University, Sweden

JONAS NORDIN, Stockholm University & National Library of Sweden

MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES, University of Madrid, Spain

JOHAN SÖDERBERG, Stockholm University, Sweden

MARIA WALLENBERG BONDESSON, Stockholm University, Sweden

 

Svensk informationstext

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser på effektivast möjliga sätt. Hierarkiska organisationer har haft en slående betydelse genom tiderna, från kyrka och stat till företag och fackförbund. Men det finns fler former av organisation: marknadsrelationer som formas av balansen mellan tillgång och efterfrågan, eller mer jämställda nätverksrelationer som grundar sig på förtroende och vänskap.

Organizing History är en hyllning till den nu bortgångne professor Jan Glete, och fokuserar den dynamiska samverkan mellan organisationer, normsystem och institutionell förändring. Författarnas texter spänner över ett tidsperspektiv från de första högkulturerna till idag, och gör nedslag i europeisk, japansk och sydamerikansk historia. De belyser samtidigt behovet av att organisera historisk kunskap genom kritisk tillämpning av teorier. De spännande artiklarna visar att organisationsperspektivet kan vara fruktbart i vitt skilda sammanhang – i studier av medeltida järnhantering likväl som analyser av modern marknadsföringsstrategi.

 

Om författarna

Anna Maria Forssberg

Anna Maria Forssberg

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Armémuseum i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har även lett projektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin ”Lumpen – från mönstring till muck” (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och  Läs mer »

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid.  Läs mer »

Organizing History
TitelOrganizing History: Studies in Honour of Jan Glete
FörfattareAnna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, Jonas Nordin (eds.)
Boktyp,
ISBN978-91-85509-64-5
Art. nr.4151
Sidantal384
Storlek150*255
Utgiven2011
Pris249 kr