Ouvertyr till folkhemmet

Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige

Benny Carlson

Hur förhöll sig svenska samhällsvetare och debattörer till de idéer den tyska statssocialismen stod för kring sekelskiftet 1900? I studien Ouvertyr till folkhemmet nagelfar Benny Carlson ett antal svenska samhällsvetares och debattörers förhållande till den tyska statssocialismen. Politiken hade sin storhetstid under perioden före första världskriget och dess teoretiska förgrundsgestalt var nationalekonomen Adolph Wagner.

Påverkan av tysk ”borgerlig socialism” på det svenska folkhemmet är ett ämne som tidigare inte diskuterats eller belysts i särskilt stor utsträckning. Benny Carlson ser de Wagnerska idéerna som strömmade in i Sverige under förra sekelskiftet som en av flera bakgrunder till det svenska folkhemmet.

Benny Carlson är docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har ett journalistiskt förflutet. Han har tidigare gett ut ett flertal böcker om ekonomisk idéhistoria och ekonomisk och social politik.

Om författaren

Ouvertyr till folkhemmet
TitelOuvertyr till folkhemmet: Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige
FörfattareBenny Carlson
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-30-6
Art. nr.4031
Sidantal238
Storlek150*225
Utgiven2002
IllustreradNej
OmslagJacob Wiberg
Pris209 kr