Plats och praxis

Studier av nordisk förkristen ritual

Kristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere

Slut i lager

I det nordiska förkristna samhället spelade riterna en stor roll i det vardagliga livet. Utförandet var variationsrikt och mångsidigt, och riterna ägde rum på vitt skilda platser i landskapet. Men hur såg förhållandet mytologi – ritual ut i det förkristna samhället?

I antologin Plats och praxis diskuterar religionshistoriker och arkeologer bland annat hur ritual definierats och hur ritualerna har tagit sig uttryck. Begrepp som hedniskt, förkristet och nordiskt omkullkastas och ses inte längre som självklara definitioner av den period som vi refererar till som vikingatiden.

Syftet med boken är att vidga perspektiven på den förkristna religionen i Norden. Arkeologiska fynd och mytologiska texter har här behandlats på lika villkor, till skillnad mot tidigare då de arkeologiska fynden använts som bekräftande illustrationer av de isländska sagorna.

Om författarna

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde: Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven.  Läs mer »

Anders Andrén

Anders Andrén

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt  Läs mer »

Catharina Raudvere

Webbsida: http://tors.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/283755

Plats och praxis
TitelPlats och praxis: Studier av nordisk förkristen ritual
FörfattareKristina Jennbert, Anders Andrén, Catharina Raudvere (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-24-5
Art. nr.4027
Sidantal342
Storlek150*230
Utgiven2002
LagerstatusSlut i lager
IllustreradJa
OmslagLotta Hansson
Pris209 kr