Pressinformation:
Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Andreas Åkerlund

Offentlig diplomati (Public Diplomacy) är politik som handlar om att skapa sympatier för den egna nationen i utlandet genom att främja kultur och utbildning. Akademiskt utbyte är ett viktigt verktyg i den offentliga diplomatins verktygslåda. Att ta emot utländska akademiker är ett sätt att både påverka utländska eliter och att skapa stabila internationella nätverk. Detta betyder att akademisk mobilitet och den högre utbildningens internationalisering påverkas av utrikespolitik och diplomatiska överväganden, såväl genom historien som i nutiden.

I boken Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden analyserar historikern Andreas Åkerlund olika svenska stipendieprogram för utländska akademiker i ett långtidsperspektiv. Med fokus på Svenska institutet anknyter författaren en kvantitativ analys av inkommande stipendiater till den svenska politiken inom akademiskt utbyte och stipendiegivandets praktik. Boken visar hur offentlig diplomati, utrikespolitik, bistånd och idén om en kunskapsdriven ekonomisk utveckling med tillhörande internationell konkurrens har påverkat den akademiska mobiliteten till Sverige under 1900-talet.


Academic exchange is one of the cornerstones of public diplomacy. Receiving foreign academics is one way of influencing foreign elites in an attempt to build goodwill and stable international networks. The result is that academic mobility and the internationalization of higher education and research have always been directly affected by foreign policy decisions and diplomatic considerations — and still are.

In Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden, Andreas Åkerlund analyses Sweden’s scholarship programs for foreign academics in a long-term perspective. Here a quantitative analysis of scholarship holders is related to Swedish exchange policy and grant practices by looking at the Swedish Institute in particular. The result is an account of how public diplomacy, foreign policy, development assistance, and the ideas of a knowledge-based economy and international competition affected academic exchanges with Sweden in the twentieth century.

TitelPublic Diplomacy and Academic Mobility in Sweden: The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010
FörfattareAndreas Åkerlund
Boktyp,
Ämne
ISBN978-91-88168-51-1
Sidantal246
Utgiven2016
Pris229 kr

Om författaren

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund (1977) är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans avhandling Mellan akademi och kulturpolitik från 2010 handlar om lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 och han har tidigare skrivit om svensk-tyska akademiska kontakter under nazismen, förhållandet mellan språkundervisning i utlandet och nationell självbild, och på senare tid om offentlig diplomati, den  Läs mer »

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 15 september 2016

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild