The Balkans in Focus

Cultural Boundaries in Europe

Sanimir Resic, Barbara Törnquist-Plewa

Balkan är ett gränsland där väst möter öst och den kristna världen möter det muslimska. I århundraden har olika religiösa och språkliga grupper existerat sida vid sida — först under 1800-talet började motsättningarna användas för att nå politiska mål, något som är lika aktuellt idag.

Orsakerna till de många konflikterna har ofta sökts i de kulturella och etniska olikheterna inom området. Författarna till The Balkans in Focus är dock eniga om att sådana tolkningar är alldeles för enkla och i många fall resultatet av stereotypa tankemönster.

Antologin är resultatet av ett tvärvetenskapligt projekt där forskare bildat ett nätverk som studerar den kulturella och politiska utvecklingen i före detta Jugoslavien. De medverkande forskarna kommer från Skandinavien, Tyskland och Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Serbien och Slovenien.

Om författarna

Sanimir Resic

Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/SanimirResic

Barbara Törnquist-Plewa

Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/barbaratornquistplewa

The Balkans in Focus
TitelThe Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe
FörfattareSanimir Resic, Barbara Törnquist-Plewa (red.)
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-38-2
Art. nr.4038
Sidantal234
Storlek150*230
Utgiven2003
IllustreradNej
OmslagJacob Wiber
Pris199 kr