The Value of Courage

Per Bauhn

I modern tid har mod betraktats med misstänksamhet och förknippats med chauvinism och fanatism. Per Bauhn visar i The Value of Courage hur en rättighetsteori med utgångspunkt i villkoren för framgångsrikt handlande kan både förklara värdet av mod och sätta moraliska gränser. Bristen på mod är ett problem för såväl enskilda individer som försöker skapa sig ett gott liv som för idealet om ett rättvist samhälle.

I The Value of Courage handlar mod inte om storslagna dåd på slagfältet utan mer om framåtanda och rättsmedvetande. Mod handlar inte om att inte vara rädd utan om att kunna trotsa sin rädsla i strävan efter viktiga mål.

I boken presenteras två typer av mod, kreativitetsmod och övertygelsemod. Förhållandet mellan mod och egenskaper som heroism och förtänksamhet diskuteras. Det filosofiska resonemanget illustreras genomgående med historiska exempel.

Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Finns tillgänglig som e-bok!

Om författaren

Per Bauhn

Per Bauhn är professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Webbsida: https://lnu.se/personal/per.bauhn/

The Value of Courage
TitelThe Value of Courage
FörfattarePer Bauhn
Boktyp
Ämne
ISBN978-91-89116-62-7
Art. nr.4061
Sidantal225
Storlek150*225
Utgiven2003
OmslagJacob Wiberg
Pris209 kr