Pressinformation:
Urban Squares

Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

Mattias Kärrholm

Torgen är stadens hjärtan. I deras puls och flöden ser vi invånarnas rörelser och aktiviteter. Att studera torg, agorologi, ger inblickar i vardagslivet på stadens offentliga ytor. I Urban Squares beskriver fyra forskare fallstudier de gjort kring torg i Malmö och Köpenhamn. Författarna beskriver rytmen av hur människor reser, äter och nyttjar torgen. Hur har livet vid torgen och stadslivet förändrats under senare år?

Författarna skissar på nya verktyg och metoder för att anpassa studierna och därigenom kunna utläsa mer i detalj hur man kan resonera i stadsplanering och stadsmiljödiskussioner. Genom att använda ett tid–rumsligt perspektiv på skiftningarna vid torgen kan forskarna se möjligheter och begränsningar hos platserna. Öresundsregionen är ett område i stark förändring och genom fallstudierna ger forskarna nya idéer om hur man kan utveckla ansatserna och bidra till kreativt stadsmiljöbyggande i en föränderlig värld.

Med bidrag från Ida Sandström, Paulina Prieto de la Fuente, Gunnar Sandin och Mattias Kärrholm.

TitelUrban Squares: Spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region
FörfattareMattias Kärrholm (red.), Paulina Prieto de la Fuente, Gunnar Sandin, Ida Sandström
Boktyp,
Ämne,
ISBN978-91-87675-49-2
Sidantal142
Storlek144 x 221 mm
Utgiven2015
Pris209 kr

Om författaren

Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm är professor i arkitekturteori vid Lunds Tekniska Högskola och forskar på frågor om hur den byggda miljön används och har bl.a. skrivit om det offentliga rummets förändringar, handelsmiljöer, territorialitet och byggnadstyper. Foto: Kennet Ruona.

Urban Squares Läs ett smakprov

Första recensionsdatum: 11 december 2015

Beställ recensionsexemplar
  • CAPTCHA-bild