Våp eller Nucka?

Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

Lina Carls

Det har inte alltid varit självklart att kvinnor ska få ägna sig åt högre studier. För bara hundra år sedan presenterades till och med medicinska undersökningar som påstods visa att kvinnor som studerade riskerade att bli sterila.

I Våp eller Nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 undersöker Lina Carls hur kvinnors universitetsstudier beskrivits i samhällsdebatten och i de lokala diskussionerna vid universiteten i Lund och Uppsala. Här finns professorn som föreslog att särskilda kvinnouniversitet skulle inrättas och en rad akademiker som menade att kvinnors syfte med sina högre studier egentligen var att skaffa sig en äkta man. Författaren visar också hur positiv särbehandling av män infördes vid antagning till utbildningar under 1940-talet och hur den svenska begåvningsreserven länge ansågs bestå främst av manliga studerande.

En student har av tradition ansetts vara en manlig student. Lina Carls menar att det faktiskt ända fram till 1970-talet har varit svårt att förena kvinnlighet med studentrollen i en manlig akademisk värld, en problematik som medfört en bild av kvinnliga studenter som antingen våp eller nuckor. Men det har också funnits de som försökt förändra de traditionella kategorierna av manligt och kvinnligt. Inte minst i de så kallade studentromanerna spelade ofta kvinnliga studenter huvudrollen och de kunde vara både begåvade och feminina.

Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970 är Lina Carls doktorsavhandling.

Om författaren

Våp eller Nucka?
TitelVåp eller Nucka?: Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970
FörfattareLina Carls
Boktyp
Ämne,
ISBN978-91-89116-65-8
Art. nr.4064
Sidantal448
Storlek155x227
Utgiven2004
Illustreradsv/v
OmslagLönegård & Co
Pris249 kr