Agneta Ney

Agneta Ney är docent i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om det isländska samhällets förändring under vikingatid och medeltid. Hon har bland annat varit verksam som gästforskare vid The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies i Reykjavik och vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Foto: Gudrun Forsberg

Böcker

Bland ormar och drakar

Hjältemyt och manligt ideal i berättartraditioner om Sigurd Fafnesbane

Agneta Ney

Han spände sin båge och var skicklig på runor, brädspel och språk. Han dödade Fafner och erövrade skatten som denne  Läs mer »