Anders Nilsson

Anders Nilsson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet, där han har lett flera forskningsprojekt om yrkesutbildning och publicerat sin forskning såväl nationellt som internationellt. Nilssons senare publikationer utgörs bland annat av ”Vocational education and training – an engine for growth and a vehicle for social inclusion?”, International Journal of Training and Development, Vol. 14, No. 4, December 2010; ”Human Capital and Economic Growth: Sweden 1870-2000”, Cliometrica, Vol. 3, No. 2, July 2009 (tillsammans med Jonas Ljungberg); Två sidor av samma mynt? Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna (2010, tillsammans med Fay Lundh Nilsson); och Yrkesutbildningen i Sverige 1850–1910 (2008).

Webbsida: http://www.lu.se/lucat/user/a736a2883d0bc35b80487ed3b92da4a4

Böcker

Två sidor av samma mynt?

Folkbildning och yrkesutbildning vid de nordiska folkhögskolorna

Anders Nilsson

I den nordiska folkhögskolan har det alltid funnits ett inslag av praktisk skolning: exempelvis har lantmän och fritidsledare kunnat få  Läs mer »

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975

Lars Pettersson, Anders Nilsson, Peter Håkansson, Fay Lundh Nilsson

»De olika uppsatserna bygger på gedigen forskning, men de är ändå skrivna så att de är tillgängliga för annat än  Läs mer »