Andréa Wiszmeg

Andréa Wiszmeg är doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Hennes forskningsintressen är vetenskapsteori och medicinsk vetenskapsproduktion, samt samhälleliga och kulturella kontexter för detta. Hon har arbetat i tvärvetenskapliga projekt om genetik och neurologi, bl.a. om forskning kring Parkinsons sjukdom.

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/AndreaWiszmeg/

Böcker

The Atomized Body

The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

Max Liljefors, Andréa Wiszmeg, Susanne Lundin (eds.)

För svensk text, se nederst på sidan. Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by  Läs mer »