Andreas Åkerlund

Andreas Åkerlund (1977) är docent i historia vid Uppsala universitet. Hans avhandling Mellan akademi och kulturpolitik från 2010 handlar om lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945 och han har tidigare skrivit om svensk-tyska akademiska kontakter under nazismen, förhållandet mellan språkundervisning i utlandet och nationell självbild, och på senare tid om offentlig diplomati, den högre utbildningens internationalisering och akademiskt utbyte. Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden är hans andra bok.

Foto: Ana Pagani

Böcker

Public Diplomacy and Academic Mobility in Sweden

The Swedish Institute and Scholarship Programs for Foreign Academics 1938–2010

Andreas Åkerlund

[T]his study is well-written and manifests the centrality of academic exchange for internationalization of Swedish academia. It is also rich  Läs mer »