Ann-Kristin Wallengren

Ann-Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet där hon är verksam som lärare och forskare. Hon är författare till En afton på Röda Kvarn. Svensk stumfilm som musikdrama (Lund: Lund University Press, 1998), ”Samhällsbyggarnas tv-berättande. Estetik och ideologi i utbildningsprogram för televisionen” i Wallengren/Wadensjö, Om tilltal, bildspråk och samhällssyn i utbildningsprogrammen (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2001) och UR-bilder. Utbildningsprogram som tv-genre (Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 2005). Som medredaktör har hon utgivit Solskenslandet. Svensk film på 2000-talet (Stockholm: Atlantis, 2006). Den svenska filmen har stått i fokus ur en rad perspektiv, såväl med frågor om nationell identitet som om ideologi och representation, i en rad artiklar i antologier och svenska och internationella tidskrifter.

 

Fotografi: Kennet Ruona

Webbsida: http://www.sol.lu.se/person/annkristinwallengren

Böcker

Välkommen hem Mr Swanson

Svenska emigranter och svenskhet på film

Ann-Kristin Wallengren

»Rekommenderas till alla som är intresserade av emigrationen och/eller svensk film.« Populär Historia »Ann-Kristin Wallengren’s fascinating study on Swedish and  Läs mer »