Fotograf: Johannes Rydström

Anna Lund

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av hur vi skapar mening när vi blir pensionärer, hur kulturpolitiken sätts i verket samt hur ungdomars livsvillkor och kulturella identiteter samspelar med läroprocesser i och utanför skolans värld.

Fotograf: Johannes Rydström

Webbsida: https://lnu.se/en/staff/anna.lund/

  • Fotograf: Johannes Rydström

Böcker

omslag-platt

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

Läs Göteborgs Universitets intervju med Mattias Bengtsson och Marita Flisbäck! I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna  Läs mer »