Anna Lund

Anna Lund är docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. Kultursociologiska perspektiv och etnografiska arbetssätt kännetecknar hennes forskning. Hon är särskilt intresserad av hur vi skapar mening när vi blir pensionärer, hur kulturpolitiken sätts i verket samt hur ungdomars livsvillkor och kulturella identiteter samspelar med läroprocesser i och utanför skolans värld.

Fotograf: Johannes Rydström

Webbsida: https://lnu.se/en/staff/anna.lund/

Böcker

Farväl till arbetet

Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck, Anna Lund

Läs Merete Mazzarellas understreckare om boken! Intervjupersonernas svarsperspektiv ger intressanta bilder av hur en åldersgrupp passerar existentiellt, socialt och kulturellt  Läs mer »