Anna Nilsson Hammar

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes nuvarande forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och är en studie av kunskapsproduktionen kring begreppet och fenomenet samvete i 1600-talets Sverige.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/AnnaNilsson

Array

Böcker

Circulation_omslag

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »