AnnaSara Hammar

Böcker

Mellan kaos och kontroll

Social ordning i svenska flottan 1670–1716

AnnaSara Hammar

… [d]et är önskvärt att också sådana forskare som inte själva sysslar med militärhistoria men som är intresserade av den  Läs mer »