Foto Maria Rex

Björn Norlin

Björn Norlin är verksam som forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Foto: Maria Rex.

  • Foto Maria Rex

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

[…] en enastående intressant skildring av samhällets utveckling, sedd ur ett skolgårdsperspektiv. […] Boken har en bra struktur på innehållet,  Läs mer »