Foto Maria Rex

Björn Norlin

Björn Norlin är verksam som forskare vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Foto: Maria Rex.

  • Foto Maria Rex

Böcker

Den svenska skolgårdens historia

Den svenska skolgårdens historia

Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Anna Larsson, Björn Norlin, Maria Rönnlund

De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård – raster med avsides ro eller vild lek, gymnastiklektioner  Läs mer »