Camilla Asplund Ingemark (red.)

Camilla Asplund Ingemark är folklorist och intresserar sig bland annat för kulturella rädslor och berättandets terapeutiska funktion i olika tidsperioder. Hon har studerat berättande om troll i de svenskspråkiga trakterna i Finland och om övernaturliga väsen. Boken Therapeutic Uses of Storytelling (2013) är resultatet av ett projekt om verbaliseringen av rädslor i antikens Rom. I nuläget forskar Camilla Asplund Ingemark kring kriser och katastrofer i dagens samhälle.

 

Webbsida: http://abo.academia.edu/CamillaAsplundIngemark

Böcker

Therapeutic Uses of Storytelling

An Interdisciplinary Approach to Narratiion as Therapy

Camilla Asplund Ingemark (red.)

How can stories and legends, written and oral, help people suffering from severe traumas or harsh conditions, now or in the past?  Läs mer »