Charlotta Krispinsson

Charlotta Krispinsson är konstvetare verksam vid Stockholms universitet. Historiska porträtt som kunskapskälla är hennes doktorsavhandling.

Vetenskapliga intresseområden är främst museihistoria, konsthistoriografi och bildteori, med inriktning på tolknings- och receptionshistoria.

Fotograf: Niklas Björling

Webbsida: https://su-se.academia.edu/CharlottaKrispinsson

Böcker

Historiska porträtt som kunskapskälla

Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

Charlotta Krispinsson

Varje dag möts vi av bilder av kända människor – deras ansikten och kroppar fyller medierna. Intresset för att betrakta  Läs mer »