David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hans pågående forskning kretsar kring det moderna miljömedvetandets framväxt och genombrott – när, var och hur kunskap om en global miljökris började cirkulera i det svenska samhället. Ett särskilt fokus ligger på vad som hände med denna kunskap i samband med det stora kulturella genombrottet åren kring 1970.

Webbsida: http://www.hist.lu.se/person/DavidLarsson/

Array

Böcker

Circulation_omslag

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »