Erling Sandmo

Erling Sandmo är professor i historia vid Universitetet i Oslo och forskare vid Nasjonalbiblioteket. Hans forskning kretsar kring  Europas tidigmoderna kulturhistoria, med särskild fokus på rättshistoria, musik, kunskap, and historieskrivning. Hans senaste bok, Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895, ges ut på engelska under 2018 med titeln Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature, 1491–1895.

Webbsida: http://www.hf.uio.no/iakh/personer/vit/historie/fast/erlingss/index.html

Array

Böcker

Circulation_omslag

Circulation of Knowledge

Explorations in the History of Knowledge

Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari Hernæs Nordberg

Historiker har länge varit intresserade av kunskap: hur den produceras, vad som utmärker den och vilka maktordningar som den upprätthåller.  Läs mer »