Fredrik Svanberg

Fredrik Svanberg är forskningschef vid Statens historiska museer och docent i arkeologi. Han har en lång erfarenhet av att arbeta som antikvarie, med utställningsprojekt samt i en lång rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring arkeologi, historia samt museernas samlande och samhällsroll. Fredriks doktorsavhandling, Decolonizing the Viking Age (2003) handlade om nya perspektiv på vikingatiden.

Foto: Anna Lihammer

Böcker

Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg

Denna bok […] är en viktig startpunkt för fortsatta och fördjupande samtal om museernas uppdrag [.] Älskade museum öppnar för  Läs mer »

Publik arkeologi

Fredrik Svanberg, Katty H. Wahlgren

Hur kan man utveckla arkeologins publika relationer? Och varför är dessa frågor högaktuella just nu? Boken Publik arkeologi diskuterar arkeologins  Läs mer »