Gissur Ó Erlingsson

Gissur Ó Erlingsson is Associate Professor in political science at Centre of Municipality Studies, Linköping university. His research concerns local democracy, political parties and public corruption.


Filosofie doktor i statsvetenskap, med examen från Lunds universitet 2005. Sedan 2011 docent vid Linköpings universitet, där han forskar vid Centrum för kommunstrategiska studier.

Webbsida: https://gissur.se/

Array

Böcker

A Clean House?

Studies of Corruption in Sweden

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin, Richard Öhrvall

A Clean House? väcker […] onekligen frågor som ligger rätt i tiden. Mats Skogkär, Sydsvenskan 9/9 2016 Enligt så gott  Läs mer »